Wanneer u niet bent ingelogd of geregistreerd biedt het forum voor u beperkte mogelijkheden en kunt u niet alle onderdelen benaderen. Registratie is eenvoudig en gratis!

Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Gebruikersavatar
Duifke
Berichten: 289
Lid geworden op: 13 jun 2013, 03:00
Locatie: Sydney Australie

Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Duifke »

Ben bezig om het dienstvak Vliegtuigmaker algemeen en zijn onderverdelingen uit te pluizen.In een uitreksel van een naamboek wat Paulus voorheen in een andere post heeft geplaats heb ik reeds een goede start verkregen.
Dit is wat ik tot nu toe heb

Vliegtuigmaker (A) Algemeen
Vliegtuigmaker (H) Houtbewerker
Vliegtuigmaker (M) Motormonteur
Vliegtuigmaker (V) Vliegtuigmonteur
Vliegtuigmaker (I) Instrumentmaker
Vliegtuigmaker (E) Elektromonteur
Vliegtuigmaker-metaalbewerker
Vliegtuigmaker (R) Radioradarmonteur
Vliegtuigmaker (K) Konstabel
Vliegtuigmaker (B) bekleder-parachutepakker
Hulpvliegtuigmaker
Parachutepakker
Vliegdienst-magazijnbeheerder
Vliegtuigschutter

Ook zijn er vermeld:
Vliegtuigmaker (F)
Vliegtuigmaker (ME)
Weet iemand misschien wat deze twee onderverdeleingen F en ME betekenen?

En welk dienstgroepembleem werd er na 1978 gedragen door de vliegtuigmakers?
Bijvoorbeeld vliegtuigmaker radioradarmonteur droegen die dan het WTD dienstgroepembleem of een ander embleem?
alvast bedankt voor elke info.
Gebruikersavatar
Paul Joosten
Moderator
Berichten: 2375
Lid geworden op: 02 sep 2007, 17:11
Locatie: Zuidwending
Contacteer:

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Paul Joosten »

Bij de overgang van de oude dienstvakken (met rood voor manschappen, geel voor KPLS, etc) naar de toen nieuwe dienstgroepen (in glittergoud) bleven maar een handvol DVO's over. Analoog aan de KIM-korpsen Z, M, T, E, A en SD werden dat respectievelijk OD (gouden onklaar anker), MARNS (tor), TD (toorts met pijlen), WD (bliksemschichten/pijl) en LD (zilveren onklaar anker) en BD (gouden klaar anker). De oude vliegtuigmakers werden in de meest gerelateerde dienstgroep ondergebracht, de VGMRRRMNT's dus bij de WD (als WDV). Er is ook een subdienstgroep TDV waar de meeste andere 'smaken' VGMR in terecht kwamen voor zover ze althans in 1978 nog bestonden. Wat er met de vliegverkeersleiders is gebeurd weet ik even niet, zal wel OD of BD geworden zijn?

Sommige oude dienstvakken werden (vanaf SGT) niet overgebracht maar faseerden uit, zoals bijvoorbeeld de WEMNT en RRMNT. Oorzaak was dat samenvoegen (in dat geval tot WDE) teveel problemen opleverde vanwege fors verschillende looptijden voor bevordering. De oude uitmonsteringen verdwenen echter wel dus droegen ook zij de DVO voor WD. Of dit voor een of meer soorten VGMR ook het geval was durf ik niet te zeggen maar dat zou wel moeten blijken bij het nakijken van de naamboeken OOFF'n uit die jaren. Daarvan heb ik er een paar dus als je specifieke vragen hebt wil ik dat wel nakijken John.
Gebruikersavatar
Dr.Bedlo
Moderator
Berichten: 4675
Lid geworden op: 28 aug 2007, 18:18
Locatie: Groningen

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Dr.Bedlo »

kijkt u eens uit de alle hens.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Groeten

Fred

Verzamelaar van Marine emblemen en Ambtscostuums
Gebruikersavatar
Dr.Bedlo
Moderator
Berichten: 4675
Lid geworden op: 28 aug 2007, 18:18
Locatie: Groningen

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Dr.Bedlo »

Uniformwijzigingen in verband met de invoering van de nieuwe schepelingenstructuur
1. In verband met de invoering van de nieuwe schepelingenstructuur per 1 augustus 1979 worden met ingang van 1 mei 1980 onder meer nieuwe dienstgroep- onderscheidingstekenen ingevoerd en worden de huidige uitvoeringen van de dienstvakonderscheidingstekens van een aantal rang en klasse onderscheidingstekenen alsmede petembleem voor manschappen van het vlootpersoneel, die zes jaren werkelijke dienst hebben volbracht, en manschappen, behorende tot het dienstvak militair werkman vervangen.
2. Voor de dienstgroepen worden de volgende dienstgroeponderscheidingstekenen ingevoerd.

a. operationele dienst: een onklaar anker, gedekt door een kroon, het geheel in gouddraad;

b. wapentechnische dienst: twee gekruiste bliksemschichten, door het kruispunt een verticaal geplaatste pijl, bliksemschichten en pijl met de punt naar boven, in het midden bijeengehouden door vijf wikkelingen, gedekt door een kroon, het geheel van gouddraad;

c. technische dienst: twee gekruiste pijlen met de punten naar boven, op het kruispunt een verticaal geplaatste brandende toorts, gedekt door een kroon, het geheel in gouddraad;

d. logistieke dienst: een onklaar anker, gedekt door een kroon, het geheel in zilverdraad;

e. mariniers: een onklaar anker, gedekt door een kroon, het geheel in gouddraad;

f. bijzondere diensten, met uitzondering van de onderdelen tamboer, pijper en muzikant: een klaar anker, gedekt door een kroon, het geheel in gouddraad;

g. bijzondere diensten, de onderdelen tamboer, pijper en muzikant: een onklaar anker, gedekt door een kroon, het geheel in gouddraad.

3.voor de subdienstgroep geneeskundige dienst en de onderdelen tamboer , pijper en muzikant van de dienstgroep bijzondere diensten worden de volgende onderscheidingstekenen ingevoerd;

a. geneeskundige dienst. Een esculaap zonder kroon in goud.
b. tamboer en pijper. Een galon in goud 5mm breed.
c. muzikant. Een harp gedekt door een kroon in goud.

4.Degenen die niet zijn overgebracht en nog tot een dienstvak behoren dragen indien zij behoren tot:
a. dienstvakken dekdienst, vuurleidingkonstabel, navigatiegevechts-informatiedienst,
onderzeebootbestrijdingsdienst, telegrafist en seiner-telexist: het onderscheidingsteken van de operationele dienst;
b.de dienstvakken wapenelektronicamonteur, geschutmaker, torpedomaker, radioradarmonteur en vliegtuigmaker-radioradarmonteur: het onderscheidingsteken van de dienstgroep wapentechnische dienst;
c. de dienstvakken machinist, elektromonteur„ vliegtuigmaker-algemeen en vliegtuigmaker-elektromonteur: het onderscheidingsteken van de dienstgroep technische dienst;
d. de dienstvakken schrijver, ziekenverpleger, bottelier, magazijnbeheerder, hofmeester en kok: het onderscheidingsteken van de dienstgroep logistieke dienst;
e. de dienstvakken geschutkonstabel, vlieger, vliegverkeersleider, weerkundige, vliegtuigtelegrafist, codeur-telexist, telefonist, timmerman, vliegtuigmaker-houtbewerker, automonteur, vliegtuigmaker-instrumentmaker, vliegtuigmaker-metaalbewerker, vliegtuigmaker-bekleder-parachutepakker, vliegtuigmaker-konstabel, motortransportdienst, kleermaker, schoenmaker, barbier, wasser, systeemtechnicus, hulp-vliegtuigmaker, speciale diensten algemeen, speciale diensten cineast, speciale diensten fotograaf, speciale diensten instrumentmaker-codedienst, speciale diensten inlichtingendienst, speciale diensten rechercheur, speciale diensten tandheelkundig instrumentmaker, speciale diensten tandtechnikeren, militair werkman: het onderscheidingsteken van de dienstgroep bijzondere diensten;
f. de marva-dienstvakken: het onderscheidingsteken van de dienstgroep bijzondere diensten.

5. De rang- en klasse onderscheidingstekenen van korporaals en manschappen worden uitgevoerd in -goud, met dien verstande dat de huidige twee rode V-vormige tekens van manschappen, behorende tot de 1ste klasse van de stand van matroos, worden vervangen door een dik V-vormig teken in goud en het onderscheidingsteken van manschappen, behorende tot de 2de klasse van de stand van matroos, wordt vervangen door een dun V vormig teken in goud.
6. Het rode petembleem van manschappen van het vlootpersoneel, die zes jaren werkelijke dienst hebben volbracht, alsmede van manschappen, behorende tot het dienstvak militair werkman, wordt vervangen door een petembleem, uitgevoerd in goud.
7. Met ingang van 1 mei 1980 vervalt de kroon op de pijjekker voor onder- officieren met de rang van sergeant of met een hogere rang.
8. De nieuwe dienstgroep- en de nieuwe dienstvakonderscheidingstekens, genoemd in de punten 2 en 4, worden uitsluitend gedragen op de linkerbovenmouw van de korte jas of het uniformhemd en worden aangebracht op de plaats, waar tot nu toe de dienstvakonderscheidingstekens werden gedragen, met dien verstande dat schepelingen, behorende tot de dienstgroep marinier- en schepelingen, behorende tot de onderdelen tamboer, pijper en muzikant van de dienstgroep bijzondere diensten, hun dienstgroeponderscheidingstekenen dragen op de beide schouderlappen van de open jas.
9. De onderscheidingstekenen genoemd in punt 3, worden gedragen:

a. door de schepelingen, behorende tot de subdienstgroep geneeskundige dienst: op de linker ondermouw van de korte jas of het uniformhemd, op een afstand van 16 cm van de onderkant daarvan;

b. door de schepelingen, behorend tot de onderdelen tamboer en pijper van de dienstgroep bijzondere diensten rondom de beide ondermouwen van de open jas, op een afetand van 0,5 mm van de onderkant daarvan
c. door de schepelingen, behorende tot het onderdeel muzikant van de dienstgroep bijzondere diensten; op de linkerbovenmouw van de open jas.
10. In de draagwijze van de brevetonderscheidingstekenen wordt geen wijziging aangebracht.
11. Voor de ingevolge de punten 4 tot en met 7 vervallen uitmonsteringen wordt een afdraagtermijn vastgesteld tot 1 mei 1981.
12. De ingevolge de punten 2, 3, 5 en 6 ingevoerde nieuwe uitmonsteringen zullen ingaande 1 mei 1980 niet alleen gratis worden verstrekt aan alle schepelingen, die in de nieuwe structuur zijn aangenomen of naar die structuur zijn overgebracht, maar ook aan degenen, die – voorlopig in de oude dienetvakkenstructuur gehandhaafd blijven.
13. Het aantal uitmonsteringen, dat aan de schepelingen gratis zal worden verstrekt, zal worden bepaald aan de hand van de punten 823 tot on met 027, 833 tot en met 837, 843 on 844 van bijlage 6 van VVKM 13.
14. De beheerders van de kledingverkoopplaatsen verantwoorden de gratis verstrekte artikelen op do wijze, voorgeschreven in de richtlijnen voor een vereenvoudigd administratie- en verkoopsysteem van kleding.
15. De kosten van het aanbrengen op de uniformkleding van de ingevolge punt 12 gratis verstrekte uitmonsteringen komen, mits het aanbrengen wordt verricht door marine kleermakers, ten taste van het rijk. De kleermakers kunnen de gemaakte kosten op do gebruikelijke wijze declareren bij de officier, belast met de administratieve dienst of bij het hoofd van de logistieke dienst, in wiens rol zij zijn opgenomen.
16. De wijzigingen in de uitvoering ,en draagwijze van de onderscheidingstekenen van officieren van vakdiensten, niet afkomstig uit de dienstgroep mariniers of de onderdelen tamboer, pijper en muzikant van de dienstgroep bijzondere diensten, zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.
17. In afwachting van een wijziging van het Voorschrift uniformen zeemacht (VVVM 170) moet deze bekendmaking in dat boekwerk worden opgelegd
Groeten

Fred

Verzamelaar van Marine emblemen en Ambtscostuums
Gebruikersavatar
Duifke
Berichten: 289
Lid geworden op: 13 jun 2013, 03:00
Locatie: Sydney Australie

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Duifke »

Hallo Fred,
Geweldig en bedankt.
Prachtige info en alles in een keer.
Ben druk bezig met alles te rangschikken en het begint langzaam aan vorm aan te nemen.
Jammer genoeg niet genoeg uurtjes in een dag.
Stuur je binnenkort een proefdeel hoe het er bijstaat.
Groet
John
Gebruikersavatar
Dr.Bedlo
Moderator
Berichten: 4675
Lid geworden op: 28 aug 2007, 18:18
Locatie: Groningen

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Dr.Bedlo »

Misschien komen we hiermee een stukje verder hoe het met de seiners en telegrafisten zit. denk dat het ook te maken heeft met het Engelse Wireless telegraphist en Wireless operator en Radio operator. Ingewikkeld
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Groeten

Fred

Verzamelaar van Marine emblemen en Ambtscostuums
Gebruikersavatar
Duifke
Berichten: 289
Lid geworden op: 13 jun 2013, 03:00
Locatie: Sydney Australie

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Duifke »

Wel de verbindingsdienst bij de luchtmacht, het leger en de Marine is natuurlijk heftig gereorganiseerd door de nieuwe technieken die werden uitgevonden en gebruikt. Ja waar ga je dan beginnen. Het gemakkelijkste is dan voor mij de Luchtmacht waar de bemanning en het voorhanden zijnde personeel klein is. Het begon allemaal natuurlijk met een piloot die vaak vergezeld werd door een 2e bemanningslid die de functies van waarnemer en schutter op zich nam. De oude waarnemers (Observers RAF) deden de navigatie m.b.v alles wat ze konden waarnemen en gebruiken, wegen, rivieren, treinlijnen, enzovoorts. Je ziet dan ook dat de vlieger en waarnemer in de meeste landen de eerste brevetten waren. Bij de RAF kwam daar in het begin van de oorlog de officiele instelling van de Airgunner (Schutter, mitrailleurschutter) en het brevet met de letters AG. Deze hadden ook vaak een tweede taak van wireless operator (bedienaar van radio apparatuur) maar deze moesten wachten tot april 1942 voordat ze hun eigen brevet kregen met de letter S (Signaller is een wireless operator). Wel zijn er vele onofficiele wings gedragen en ook is er een gecombineerde geweest met d eletters WAG (Wireless Operator/Air Gunner) die gekwalificeerd waren voor beide taken. De waarnemer (Observer) werd toen opgesplitst in Navigator (brevet met de letter N) en de Bommenrichter (wing met letter B-Bomb aimer). Voor de bedienaar van de nieuwe RADAR apparatuur werd de wing RO (onjuist genoemd radio operator, dit was meer een disguise). Ook zien we dan de werktuigkundige die officieel word ingesteld en de wing met de letter E (flight engineer) krijgt. Eenzelfde verhaal zie je dan ook als je naar de luchtstrijdkrachten of MLD kijkt die toch gebaseerd waren op de engelse leest. Piloot - Waarnemer - Boordschutter - Telegrafist - Boordmonteur - Navigator. Komen er nieuwe technieken of vliegtuigen worden die functies dan natuurlijk weer aangepast. Dit is goed te zien bv bij de MLD toen de Neptune werd ingevoerd. De Functie ging over van lange afstand maritiem verkenningsvliegtuig naar de rol van onderzeeboot bestrijdings vliegtuig, de brevetten OB en OV doen hun intrede en de schutter verdwijnt langzaam. Piloot, telegrafist en monteur blijven natuurlijk bestaan, mar bv de telegrafist en monteur krijgen weer een nieuwe neventaak als bedienaars van nieuwe apparatuur.
Gebruikersavatar
Duifke
Berichten: 289
Lid geworden op: 13 jun 2013, 03:00
Locatie: Sydney Australie

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Duifke »

Bij de marine hebben we natuurlijk een gelijk verhaal. Na de oorlog hadden we de volgende functies (Dienstvakken,brevetten) die de verbindingen op zich namen en behoorden tot de verbindingsdienst, namelijk Telegrafist, Seiner, Seiner-Telexist, Codeur-Telexist, Telefonist, radioverkenner.
Gaan we dan terug naar bv. 1916 zie ik in een voorschrift Matrozen, Kpl's en OOFF Seiners en een telegrafist in de stand van matroos.
De meeste communicatie in die periode was natuurlijk met seinvlaggen en asdic lamp (Seiners) en ik neem aan dat de telegrafist de draadloze communicatie (Radio zender/ontvanger) bediende met de seinsleutel, gebruikmakende v/d morse code. De draadloze communicatie stond toen nog in de kinderschoenen dus ik neem aan daarom alleen maar de stand van telegrafist. In de kM verordeningen van 1932 (heb ik jammer genoeg niet compleet) zie ik dat er een KPL Telegrafist instaat met het oude DVO van de Seiners (Vlag en wimpel). Kan jammer genoeg niet beoordelen hoe het zat met de seiners en de Ooff rangen. De comunicatie dmv radio apparatuur werd meer en meer belangrijker (langere afstand, dag en nacht, enz.)
Op een plaat uit 1939 en '40 zie ik dat we nou hebben KPL(geel) en OOFF(goud) Telegrafist en brevet? seinersmaat (rood, stand). Neem voor nu aan dat dat ook het geval was gedurende de oorlog. Uit jouw afbeelding van CZ 179 zien we dat het DVO voor Telegrafist opnieuw werd ingesteld per 25 september 1941. De KPL en OOFF seiners worden dan ingesteld per 11 maart 1943.
Op een afbeelding uit ONZE Vloot uit 1945 zie ik dat nou zowel Seiner en Telegrafist in alle standen en rangen voorhanden zijn met hun eigen DVO (Seinervlag en wimpel; telegrafist - vlag en wimpel met bliksemschicht). Hetzelfde verhaal op een plaat van een wadbord uit 1948.
Uit het voorschrift kom ik tegen de dienstvakken telegrafist, seiner-telexist, codeur-telexist, telefonist.
In de periode 1948-1972 zijn dan ingesteld Seiner-telexist (van vroeger dienstvak seiner) en codeur-telexist, telefonist en brevet radioverkenner.
Gebruikersavatar
Duifke
Berichten: 289
Lid geworden op: 13 jun 2013, 03:00
Locatie: Sydney Australie

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Duifke »

Datums van de DVO genoemd in de periode 1948 to 1972 jammer genoeg niet bekend.
]
Gebruikersavatar
Duifke
Berichten: 289
Lid geworden op: 13 jun 2013, 03:00
Locatie: Sydney Australie

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Duifke »

Vliegtuigmaker ME stond voor vliegtuigmaker metaalbewerker. (M reeds in gebruik voor motormonteur, daarom ME)
Nu alleen nog betekenis voor Vliegtuigmaker F ????
Gebruikersavatar
Duifke
Berichten: 289
Lid geworden op: 13 jun 2013, 03:00
Locatie: Sydney Australie

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Duifke »

Dienstvak telefonist ingesteld op 6 juli 1956.
Brevet Radioverkenner gesplitst in radioverkenner 1e en 2e klasse per 19 augustus 1963, voorheen radiovekenner.
Dienstvak Seiner is nog steeds vermeld in EMV handboek uit 1961 dus seiner-telexist ingesteld tussen 1961 en 1972.
Gebruikersavatar
Dr.Bedlo
Moderator
Berichten: 4675
Lid geworden op: 28 aug 2007, 18:18
Locatie: Groningen

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Dr.Bedlo »

Duifke schreef: 21 dec 2018, 06:07 Dienstvak telefonist ingesteld op 6 juli 1956.
Brevet Radioverkenner gesplitst in radioverkenner 1e en 2e klasse per 19 augustus 1963, voorheen radiovekenner.
Dienstvak Seiner is nog steeds vermeld in EMV handboek uit 1961 dus seiner-telexist ingesteld tussen 1961 en 1972.
38-Telefonist

Is verantwoordelijk voor het behandelen en administratief verwerken van het inkomende en uitgaande telefoonverkeer.

Twee gekruiste telefoonhoorns met de schelpen naar beneden.

Vastgesteld: Bij beschikking M.v.M. van 30 december 1957 nr.495579/465648.
Vervallen: 1978
Groeten

Fred

Verzamelaar van Marine emblemen en Ambtscostuums
Gebruikersavatar
Dr.Bedlo
Moderator
Berichten: 4675
Lid geworden op: 28 aug 2007, 18:18
Locatie: Groningen

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Dr.Bedlo »

Duifke schreef: 21 dec 2018, 04:40 Vliegtuigmaker ME stond voor vliegtuigmaker metaalbewerker. (M reeds in gebruik voor motormonteur, daarom ME)
Nu alleen nog betekenis voor Vliegtuigmaker F ????
Fotograaf
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Groeten

Fred

Verzamelaar van Marine emblemen en Ambtscostuums
Gebruikersavatar
Duifke
Berichten: 289
Lid geworden op: 13 jun 2013, 03:00
Locatie: Sydney Australie

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Duifke »

Geweldig Fred, puzzel opgelost.
Wat de telefonist betrefd is de datum die ik gaf de instelling van het dienstvak en de datum die jij gaf de instelling van het DVO. Ben je het hiermee eens?
Gebruikersavatar
Dr.Bedlo
Moderator
Berichten: 4675
Lid geworden op: 28 aug 2007, 18:18
Locatie: Groningen

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Dr.Bedlo »

Ja...overigens een vm fotograaf kon zich nog verder ontwikkelen tot vm cineast.
Groeten

Fred

Verzamelaar van Marine emblemen en Ambtscostuums
Gebruikersavatar
Duifke
Berichten: 289
Lid geworden op: 13 jun 2013, 03:00
Locatie: Sydney Australie

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Duifke »

Leuke aanvulling met stand van zaken eind 1944, begin 1945:
Voor de oorlogsvrijwilligers bestond vanaf eind 1944, begin 1945 de keuze om een dienstverband aan te gaan bij de Marineluchtvaardienst waarbij zij konden kiezen of konden worden gekozen voor de volgende MLD dienstvakken:

Het personeel (schepelingen) van de MLD was gesplitst in 2 hoofdgroepen:

1. Luchtvarend Personeel, deze vormen de bemanningen van vliegtuigen

VAKGROEP RANGEN
a. Vlieger Leerling Ooff en hoger tot de rang van Adjudant (eventueel officier)
b. Waarnemer Leerling Ooff en hoger tot de rang van Adjudant (eventueel officier)
c. Vliegtuigtelegrafist Leerling Ooff en hoger tot de rang van Adjudant
d. Vliegtuigschutter Leerling Ooff en hoger tot de rang van Adjudant

2. Grondpersoneel

VAKGROEP/WERKKRING KENLETTER RANGEN
a. Vliegtuigmaker Houtbewerker H 3e klasse tot Opper
b. Vliegtuigmaker Bekleder B 3e klasse tot Opper
c. Vliegtuigmaker Instrumentmaker I 3e klasse tot Opper
d. Hulp-Vliegtuigmaker Instrumentmaker HI 3e klasse tot 1e klasse
e. Vliegtuigmaker Elektricien E 3e klasse tot Opper
f. Hulp-Vliegtuigmaker Elektricien HE 3e klasse tot 1e klasse
g. Vliegtuigmaker Radiomonteur R 3e klasse tot Opper
h. Vliegtuigmaker Telegrafist Radiomonteur TR 3e klasse tot Opper
i. Vliegtuigmaker Geschutmaker G 3e klasse tot Opper
j. Vliegtuig-Konstabel K 3e klasse tot Sergeant
k. Vliegtuigmaker Fotograaf F 3e klasse tot Sergeant
l. Vliegtuigmaker Kompas Compenseur C Korporaal en Sergeant
m. Vliegtuigmaker Radiomonteur (Radar) RR 3e klasse tot Opper
n. Vliegtuigmakers Geen Korporaal tot Opper
o. Vliegtuigmaker Vliegtuigmonteur V 3e klasse tot Opper
p. Vliegtuigmaker Motormonteur M 3e klasse tot Opper
q. Vliegtuig Mecano VM 3e klasse tot 1e klasse
r. Vliegtuig Motormecano MM 3e klasse tot 1e klasse
s. Vliegtuigmaker-metaalbewerker ME 3e klasse tot Opper
t. Vliegdienst Magazijnbeheerder U 3e klasse tot Sergeant
u. Parachutepakker P 3e klasse tot Sergeant
v. Vliegdienst Schrijver S 3e klasse tot Sergeant
w. Vliegtuigmaker Tekenaar T 3e klasse tot Sergeant
x. Hulp-Vliegtuigmaker HV 3e klasse tot Korporaal
Gebruikersavatar
Paul Joosten
Moderator
Berichten: 2375
Lid geworden op: 02 sep 2007, 17:11
Locatie: Zuidwending
Contacteer:

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Paul Joosten »

Waar heb je deze info vandaan John? Bekendmaking, voorschrift...?
Gebruikersavatar
Duifke
Berichten: 289
Lid geworden op: 13 jun 2013, 03:00
Locatie: Sydney Australie

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Duifke »

Informatie komt uit een wervings brochure voor de Marine voor aanname van OVW's voor de baas. Andere leuke informatie is iets wat we hebben gedebatteerd in een andere post. Het luchtvarend personeel bestaande uit de dienstvakken Ooff vlieger, waarnemer, Vliegtuigschutter en vliegtuigtelegrafist droegen allen als DVO de propeller op de mouw. We hebben hiervan voorheen foto's gezien van de vliegtuigschutter maar ook de telegrafist droeg die dan ook las DVO. Het eigen DVO voor de vliegtuigtelegrafist zoals later is gedragen is dus op een later tijdstip ingevoerd. Al het grondpersoneel droeg de standaard DVo van de vliegtuigmaker namelijk het vliegtuigje. Een ander stuk informatie is dat voor het brevet schutter de halfwing met de letter "S" is vertoond. Ook hierover hebben we voorheen het nodige gedebatteerd dus deze half wing S is dus vastgesteld aan het eind van de oorlog en vermoedeljk verving de eerder halfwing met de letters "MS". Er zijn dus wel degelijk allerlei emblemen ingevoerd eind 1944 toen het zuiden van Nederland bevrijdt was en men daar begon met de uitvoering van de heroprichting van de srtrijdkrachten en de werving van oorlogsvrijwilligers Een ander leuke informatie is dat men dus toendertijd reeds begonn met de invoering van nieuwe emblemen zoals die later standaard waren. We zien dan ook reeds eind 1944 emblemen zoals die van de vuurleidingsmonteur, radiomonteur, kok, hofmeester en ga zo maar door.
Gebruikersavatar
Paul Joosten
Moderator
Berichten: 2375
Lid geworden op: 02 sep 2007, 17:11
Locatie: Zuidwending
Contacteer:

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Paul Joosten »

Mooi stukje voor mij deels onbekende info John, dank!
Gebruikersavatar
Dr.Bedlo
Moderator
Berichten: 4675
Lid geworden op: 28 aug 2007, 18:18
Locatie: Groningen

Re: Vliegtuigmaker en onderverdelingen

Bericht door Dr.Bedlo »

Dat er eind 1944 emblemen zijn ingevoerd was volgens mij ook geen punt van discussie of wel?
Groeten

Fred

Verzamelaar van Marine emblemen en Ambtscostuums
Plaats reactie

Terug naar “Koninklijke Marine”