Wanneer u niet bent ingelogd of geregistreerd biedt het forum voor u beperkte mogelijkheden en kunt u niet alle onderdelen benaderen. Registratie is eenvoudig en gratis!

Amsterdamse hulppolitie

Plaats reactie
patrickh
KOL
KOL
Berichten: 411
Lid geworden op: 16 mei 2008, 17:24

Amsterdamse hulppolitie

Bericht door patrickh »

Gezien op Marktplaats:Baret Amsterdamse hulppolitie.Iemand bekend hiermee?

gr.Patrick
[ external image ]
[ external image ]

Wat info:
Hulppolitie


Reeds in de oorlogsjaren 1940-1945 werd de basis gelegd voor het Korps Hulppolitie, later het Korps Vrijwillige Politie. De voorbereiding geschiedde door mannen en vrouwen van de ‘verzetsgroep Van Laar.’ Deze groep had een actief aandeel in het verzet tegen de Duitse bezetter. Samen met tal van andere goede Nederlanders, die langs verschillende kanalen bij de organisatie van een Korps Hulppolitie betrokken raakten, werd met alle risico’s van die tijd veel voorbereidend werk verricht. Toen op 5 mei 1945 Amsterdam was bevrijd stonden honderden mannen en vrouwen gereed om naast de Binnenlandse Strijdkrachten de bevrijde hoofdstad te dienen. De prognose was namelijk dat de Duitsers zouden trachten economisch belangrijke objecten te vernielen en belangrijke punten in de stad te bezetten. Aan de Binnenlandse Strijdkrachten was de taak toebedeeld de vijand met wapengeweld te bestrijden. Verder werd voorzien dat het gezagsvacuüm dat in de stad zou ontstaan, voor bepaalde personen of groeperingen aanleiding zou kunnen zijn om hun slag te slaan door wanordelijkheden te veroorzaken en/of diefstallen te plegen. Verder werd aangenomen dat de Amsterdamse politie belangrijk aan sterkte zou hebben ingeboet als gevolg van het wegvoeren van vele ‘goede’ politie-ambtenaren enerzijds en de verwijdering van ‘foute’ politie-ambtenaren anderzijds. Assistentie van een betrouwbaar Korps Hulppolitie, geformeerd uit gezagsgetrouwe en goedgezinde burgers zou - dat was de veronderstelling - welkom zijn bij het hoofdstedelijk politiekorps bij de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid. Zo maakte de Amsterdamse bevolking in de periode mei-augustus 1945 kennis met het fenomeen Hulppolitie. Dit korps omvatte ruim 2.500 mannen en vrouwen.

Nog voor de opheffing van het Korps Hulppolitie werd op 15 augustus 1945 de Vereniging Amsterdamse Vrijwillige Politie opgericht. Het hoofddoel van de Vereniging Amsterdamse Vrijwillige Politie was het in stand houden van een Korps Vrijwillige Politie en het maken van propaganda voor uitbreiding van het aantal leden van dit korps. Verder stond in de doelstelling het uitgeven van een maandblad en het behartigen van de sociale, culturele en sportieve belangen van de politievrijwilligers. Met instemming van leidende functionarissen van de Amsterdamse politie en de betrokken autoriteiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd in een bijzondere ledenvergadering op 7 januari 1946 het besluit genomen tot het formeren van een blijvend korps, tot steun van de beroepspolitie onder bijzondere omstandigheden. Het Korps Vrijwillige Politie, later reserve-gemeentepolitie Amsterdam, was een feit. In die tijd was ook bij andere korpsen een soort vrijwillige politie actief.
Ook in 1946 vestigde de toenmalige Inspecteur-Generaal van de rijkspolitie, generaal A.W. de Koningh, de aandacht van de Minister van Justitie op de wenselijkheid om een reservepolitie in te stellen, die in bijzondere omstandigheden ter assistentie van de beroepspolitie zou kunnen worden opgeroepen. Tevens werd in de Tweede Kamer aangedrongen op versterking van het gezagsapparaat waarbij meermalen werd gewezen op de vorming van een hulppolitie. Deze ontwikkelingen leidden ertoe dat op 12 juni 1947 een commissie onder voorzitterschap van de toenmalig Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel ir. J.B.G.M. ridder de van der Schueren werd ingesteld, die de bestudering van het vraagstuk van de vrijwillige hulppolitie tot taak kreeg. De commissie bestond uit vertegenwoordigers van de direct hierbij betrokken ministeries en vertegenwoordigers van de oude illegaliteit.

In een geheim rapport van 30 juli 1947 van de Inspecteur-Generaal der rijkspolitie, de generaal A.W. de Koningh staat te lezen: ‘het korps Rijkspolitie moet bij de huidige c.q. binnenkort uit bezuinigingsnoodzaak te verwachten verminderende organieke sterkte ongetwijfeld te zwak worden geacht om in tijden van woelingen met succes aan de wettelijke verplichtingen tot het verlenen van bijstand aan hulpbehoevende gemeentelijke politiekorpsen te kunnen voldoen.’Watersnoodramp februari 1953, Nieuwerkerk (schouwen-Duivenland) Foto : Nederlands Politie Museum, Apeldoorn.

Mede in verband met de ontwikkelingen die in Oost-Europa plaatsvonden - het zich uitbreidende communisme - kondigde de minister van Justitie, mr. J.H. van Maarseveen, op 10 maart 1948 in de Eerste Kamer aan dat de Regering nog diezelfde week zou mededelen op welke wijze zij op korte termijn haar gezagsapparaat zou versterken, opdat het voldoende bescherming zou verschaffen tegen extremisme van welke kant dan ook. Op 12 maart maakte de Regering bekend dat zij besloten had ter versterking van het gezagsapparaat aan de rijks- en gemeentepolitie een aanzienlijke uitbreiding van vrijwilligers te geven.
Gebruikersavatar
david daane bolier
MJR
MJR
Berichten: 217
Lid geworden op: 06 jun 2008, 17:15
Locatie: Den Haag & Colombo

Baret Hulppolitie Amsterdam

Bericht door david daane bolier »

Ik aarzel me aan dit onderwerp te wagen, maar denk ik niet dat het hier logischerwijs om een origineel exemplaar kan gaan.
De Hulpppolitie werd immers opgericht aan het eind van de oorlog, waar toen aan alles enorm gebrek was, ook aan textiel.
Dat men er toen in slaagde een puntgave baret met geborduurd logo te fabriceren lijkt me echt onmogelijk. Als er dan al baretten gedragen zouden zijn, dan zouden dat tweedehandsjes van de bevrijders geweest zijn.
Als je b.v. kijkt naar foto's van de Binnenlandse Strijdkrachten uit die dagen van de Bevrijding, dan zie je dat men van alles droeg, maar zeker geen fraaie eenvormige petten/baretten enz.
Maar zoals de opsteller van de advertentie zegt, alle exemplaren van deze baret zijn naar het Politiemuseum gegaan, dus zal de absolute waarheid te achterhalen moeten zijn.


De foto in deze link illustreert wat ik bedoel, hoewel een van de personen een baret schijnt te dragen.
http://beeldbank.amsterdam.nl/component ... q=Javakade

Maar, zoals gezegd, deskundig ben ik absoluut niet, dus geef ik mijn mening graag voor een betere.
gempo
SLD1
SLD1
Berichten: 8
Lid geworden op: 12 sep 2007, 15:36

Bericht door gempo »

Hallo Patrick,
De baret die hier is afgebeeld is gemaakt voor het 40 of 50 jarig bestaan.
Het was de bedoeling dat alle vrijwilligers een baret zouden krijgen. De korpsleiding van Amsterdam wilde dit echter niet en ze zijn nooit uitgegeven. Er zijn een aantal baretten met een goude rand. Deze waren voor de officieren.

mvrgr,
Jos
patrickh
KOL
KOL
Berichten: 411
Lid geworden op: 16 mei 2008, 17:24

Bericht door patrickh »

Bedankt Jos,dat is dus de reden dat ie er zo goed uitziet.Helaas dus niet uit de periode zelf.

gr.Patrick
Plaats reactie

Terug naar “Paramilitaire Organisaties”